Disclaimer | अस्वीकरण

Disclaimer: Home Gardening Blog Website

The information provided on this home gardening blog website is for general informational purposes only. The content on this website is not meant to substitute professional advice, guidance, or expertise.

 1. Accuracy and Completeness: While we strive to provide accurate and up-to-date information, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability of the information, products, services, or related graphics contained on this website for any purpose.
 2. Personal Responsibility: The readers and users of this website are solely responsible for their actions and the outcomes of their gardening endeavors. We strongly recommend that you consult with qualified professionals or experts in gardening before implementing any ideas or techniques mentioned on this website.
 3. Individual Variation: Every home garden is unique, and factors such as climate, soil conditions, location, and individual expertise can significantly impact the success or failure of gardening practices. The information provided on this website may not be universally applicable, and users are encouraged to adapt the advice to their specific circumstances.
 4. External Links: This website may contain links to other websites or resources. These links are provided for convenience and further information. We are not responsible for the content, accuracy, or reliability of any external websites or resources linked to from this website.
 5. Product Recommendations: Any product recommendations or endorsements mentioned on this website are based on our subjective opinions and experiences. However, it is essential to conduct your own research and exercise caution when purchasing any products or services mentioned on this website.
 6. Health and Safety: Gardening activities involve physical exertion and may pose potential risks. We strongly advise readers to take appropriate safety precautions and follow recommended guidelines, such as wearing protective gear, using gardening tools correctly, and avoiding contact with poisonous plants or harmful substances. We are not liable for any injuries, losses, or damages that may occur as a result of engaging in gardening activities based on the information provided on this website.
 7. Changes to Information: The information presented on this website may change over time, as gardening practices evolve and new discoveries are made. We do not guarantee that the content will always reflect the most current information or research.

By using this website, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms of this disclaimer. If you do not agree with any part of this disclaimer, please refrain from using this website.

 

 

अस्वीकरण: होम गार्डनिंग ब्लॉग वेबसाइट

सुंदर माझं घर या sundramazaghar.com ब्लॉग वेबसाइटवर दिलेली माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. या वेबसाइटवरीलि  माहिती व्यावसायिक सल्ला, मार्गदर्शन किंवा तज्ञांनानी सांगीतलेली माहिती बदलण्यासाठी नाही.

 1. अचूकता आणि पूर्णता: आम्ही अचूक आणि अद्ययावत माहिती प्रदान करण्याचा प्रयत्न करत असताना, आम्ही माहिती, उत्पादनांची पूर्णता, अचूकता, विश्वासार्हता, उपयुक्तता किंवा उपलब्धतेबद्दल कोणत्याही प्रकारचे, व्यक्त किंवा निहित, कोणतेही प्रतिनिधित्व किंवा हमी देत ​​नाही. सेवा, किंवा संबंधित ग्राफिक्स कोणत्याही हेतूसाठी या वेबसाइटवर समाविष्ट आहेत.
 2. वैयक्तिक जबाबदारी: या वेबसाइटचे वाचक आणि वापरकर्ते त्यांच्या कृतींसाठी आणि त्यांच्या बागकामाच्या प्रयत्नांच्या परिणामांसाठी पूर्णपणे जबाबदार आहेत. आम्ही जोरदार शिफारस करतो की या वेबसाइटवर नमूद केलेल्या कोणत्याही कल्पना किंवा तंत्रांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी तुम्ही योग्य व्यावसायिक किंवा बागकामातील तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
 3. वैयक्तिक भिन्नता: प्रत्येक घरगुती बाग अद्वितीय असते आणि हवामान, मातीची परिस्थिती, स्थान आणि वैयक्तिक कौशल्य यासारखे घटक बागकाम पद्धतींच्या यश किंवा अपयशावर लक्षणीय परिणाम करू शकतात. या वेबसाइटवर प्रदान केलेली माहिती सर्वत्र लागू होऊ शकत नाही आणि वापरकर्त्यांना त्यांच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार सल्ला स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
 4. बाह्य दुवे: या वेबसाइटमध्ये इतर वेबसाइट्स किंवा संसाधनांचे दुवे असू शकतात. हे दुवे सोयीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी दिले आहेत. आम्ही या वेबसाइटवरून लिंक केलेल्या कोणत्याही बाह्य वेबसाइट्स किंवा संसाधनांच्या सामग्रीसाठी, अचूकतेसाठी किंवा विश्वासार्हतेसाठी जबाबदार नाही.
 5. उत्पादन शिफारसी: या वेबसाइटवर नमूद केलेल्या कोणत्याही उत्पादन शिफारसी किंवा समर्थन आमच्या व्यक्तिनिष्ठ मते आणि अनुभवांवर आधारित आहेत. तथापि, या वेबसाइटवर नमूद केलेली कोणतीही उत्पादने किंवा सेवा खरेदी करताना आपले स्वतःचे संशोधन करणे आणि सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
 6. आरोग्य आणि सुरक्षितता: बागकाम क्रियाकलापांमध्ये शारीरिक श्रम समाविष्ट असतात आणि संभाव्य जोखीम असू शकतात. आम्ही वाचकांना योग्य सुरक्षा खबरदारी घेण्याचा आणि शिफारस केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला देतो, जसे की संरक्षणात्मक उपकरणे घालणे, बागकामाची साधने योग्यरित्या वापरणे आणि विषारी वनस्पती किंवा हानिकारक पदार्थांशी संपर्क टाळणे. या वेबसाइटवर प्रदान केलेल्या माहितीच्या आधारे बागकाम क्रियाकलापांमध्ये गुंतल्यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही दुखापती, नुकसान किंवा नुकसानीसाठी आम्ही जबाबदार नाही.
 7. माहितीमध्ये बदल: या वेबसाइटवर सादर केलेली माहिती कालांतराने बदलू शकते, कारण बागकाम पद्धती विकसित होतात आणि नवीन शोध लावले जातात. सामग्री नेहमी सर्वात वर्तमान माहिती किंवा संशोधन प्रतिबिंबित करेल याची आम्ही हमी देत ​​नाही.

या वेबसाइटचा वापर करून, तुम्ही कबूल करता की तुम्ही या अस्वीकरणाच्या अटी वाचल्या, समजून घेतल्या आणि त्यांच्याशी सहमत आहात. आपण या अस्वीकरणाच्या कोणत्याही भागाशी सहमत नसल्यास, कृपया ही वेबसाइट वापरणे टाळा.