गुलाबांची प्रजाती | गुलाब फुलांची माहिती मराठी। Different varieties of roses in Marathi

गुलाबांची प्रजाती | Different varieties of roses. InMarathi           गुलाबांची प्रजाती | Different varieties of roses मध्ये आपन काही कॉमन varieties प्रजाती पाहूयात त्यामुध्ये काही खालील प्रजाती आहेत.         तांबडा गुलाब – Red Rose     पांढरा गुलाब – White Rose     लाल गुलाब – Pink Rose      पिवळा गुलाब – … Read more